نمایندگی
نام مجموعه: نمایندگی
نام مدير: زهرا فیض
همراه: 09100240080
تلفن ثابت: 09100240080
آدرس: قم
نوع خدمات:

کارتخوان

 

نمایندگی
نام مجموعه: نمایندگی
نام مدير: سعید صالحی مورکانی
همراه: 09163917217
تلفن ثابت: 09163917217
آدرس: رامهرمز
نوع خدمات:

کارتخوان

نمایندگی
نام مجموعه: نمایندگی
نام مدير: سحر بلالی مهیاری
همراه: 09033201935
تلفن ثابت: 09033201935
آدرس: اهواز
نوع خدمات:

تجهیزات شبکه و کارتخوان

نمایندگی
نام مجموعه: نمایندگی
نام مدير: میثم برومندی
همراه: 09163456990
تلفن ثابت: 09163456990
آدرس: دزفول
نوع خدمات:

کارتخوان

نمایندگی
نام مجموعه: نمایندگی
نام مدير: رضا مظفر بشرویه
همراه: 09393352642
تلفن ثابت: 09393352642
آدرس: خراسان جنوبی
نوع خدمات:

کارتخوان

دفتر ایرانسل حمیدی
نام مجموعه: دفتر ایرانسل حمیدی
نام مدير: سجاد حمیدی
همراه: 09336668090
تلفن ثابت: 09336668090
آدرس: خوزستان اهواز نادری
نوع خدمات:

محصولات کارتخوان واپراتوری

دفتر ایرانسل محمدی
نام مجموعه: دفتر ایرانسل محمدی
نام مدير: مسلم محمدی
همراه: 09300993339
تلفن ثابت: 09300993339
آدرس: خوزستان ایذه
نوع خدمات:

خدمات کارتخوان و محصولات اپراتوری

دفتر ایرانسل سلیمانی
نام مجموعه: دفتر ایرانسل سلیمانی
نام مدير: حبیب سلیمانی
همراه: 09388888915
تلفن ثابت: 09388888915
آدرس: خوزستان باغملک خیابان امام مرکز خدمات ایرانسل سلیمانی
نوع خدمات:

خدمات کارتخوان و محصولات اپراتوری


1
logo
خوزستان شوش دانیال میدان یازهرا جنب بانک ملت شرکت کیان ارتباطات سرام
06142820111
09354310000
wiup.market@gmail.com
arrow Round